Η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας

  • Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην ενδιαφέρεται για την ποιότητα.
  • Οι περισσότεροι όμως, για διαφόρους  λόγους, δεν την απολαμβάνουν. Επιλέγουν με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Το αξίωμα όμως παραμένει: Ένα προϊόν κοστίζει ό,τι προσφέρει. Αυτό, σαν οδηγός στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ποτέ.
  • Όμως η διάρκεια ενός φθηνού προϊόντος, πολλές φορές κρατάει λιγώτερο από την  ικανοποίηση από την αγορά του.
  • Και τελικά, το κόστος είναι μεγαλύτερο από εκείνο που η ποιότητα θα κόστιζε αρχικά.
  • “Η αξία στο χρήμα” δεν υπάρχει όταν έχουμε προϊόντα αμφίβολης ποιότητας.
  • Γι’ αυτό και η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη όταν ακούμε όλο και συχνότερα:  “Εσείς έχετε καλά προϊόντα”
  • Αυτόν τον διπλό στόχο -Ποιότητας και τιμής- την ίδια στιγμή φιλοδοξούμε να καλύψουμε, και μάλιστα αυτή την εποχή.
  • Για αυτό και είμαστε πάντοτε υπεύθυνοι για αυτό που πουλάμε.
  • Αυτό κάναμε για χρόνια, αυτό συνεχίζουμε και τώρα.